Ravni limovi

Pored proizvodnje kao osnovne djelatnosti važan segment poslovanja naše kompanije jeste trgovina svim vrstama limova za različite primjene. Svi ravni limovi koje imamo u prodajnom programu i koje koristimo kao sirovinu u našoj proizvodnji su proizvedeni od strane renomiranih i najpoznatijih svjetskih firmi i posjeduju odgovarajuće certifikate o kvalitetu.

Pocinkovani lim

Pocinkovan lim je crni lim prevučen cinkom. U dodiru sa kiseonikom cink gradi cink i oksid, oksidnu prevlaku koja lim štiti od korozije. Pocinkovan lim je najjeftiniji, najlakši i najmanje dilatira sa porastom temperature. Spaja se pertlovanjem u kombinaciji sa lemljenjem i zakiva njem čeličnim ili bakarnim zakovicama u kombinaciji sa lemljenjem.

  • Ravni limovi
  • Ravni limovi
  • Ravni limovi
ppgi-color-coated-steel-coil-500x500-300x225.jpg

Ravni i rasječeni limovi koje nudi Limo Centar obuhvataju širok spektar limova različitih namjena. Svi limovi koje koristimo i nudimo posjeduju odgovarajuće certifikate o kvalitetu i ateste o sigurnosti i trajnosti materijala.