Od limarske galanterije u ponudi imamo:

• Kuke
• Šelne
• Kotliće
• Deklove
• Krive
• Snjegobrane
• Vinklove
• Limenu mrežicu
• Vijke za limove i panele
• Sakupljače

Galanterija u ponudi fi 80 fi 100 i fi 120